Zemětice

Počítadlo.cz

Domů > Úřední deska > Archiv

Archiv

Volby:

12. 08. 2016 - -> Informace o počtu a sídle volebních okrsků v roce 2016

12. 08. 2016 - -> Stanovení min. počtu členů okskové volební komise do zastupitelstev obcí 2016

25. 09. 2014 - -> Oznámení o době a místě konání voleb v obci Zemětice

26. 08. 2014 - -> Informace o počtu a sídle volebních okrsků

15. 07. 2014 - -> Stanovení min. počtu členů okskové volební komise do zastupitelstev obcí 2014

17. 09. 2014 - -> Pozvánka na VZ zastupitelstva obce 26.9.2014

11. 08. 2014 - -> Stanovení minimálního počtu členů okresní volební komise do zastupitelstev obcí 2014

08. 05. 2014 - -> Místo a čas voleb v květnu 2014

11. 04. 2014 - -> Stanovení minimálního počtu členů okresní volební komise 2014

11. 04. 2014 - -> Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2014

10. 10. 2013 - -> Volby v říjnu 2013 - místo a čas konání

25. 09. 2013 - -> Stanovení min.počtu členů okrskové volební komise

25. 09. 2013 - -> Informace o počtu a sídle volebních okrsků

18. 01. 2013 - -> Místo a čas konání 2.kola voleb

27. 11. 2012 - -> Informace o počtu a sídle volebních okrsků

11. 11. 2012 - -> Minimální počet členů okresní volební komise

15. 11. 2013 - -> Možnost úspory na ceně energií pomocí e-aukce...

10. 07. 2013 - -> Oznámení o spojení územního a stavebního řízení...

11. 06. 2013 - -> Návrh závěrečného účtu za rok 2012

Ostatní:

03. 10. 2018 - -> Závěrečný účet Zemětice 2016

03. 10. 2018 - -> Závěr zprávy audit 2016

28. 05. 2018 - -> Návrh závěrečného účtu za rok 2017

23. 11. 2017 - -> Návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled

08. 11. 2017 - -> Záměr na odprodej pozemků

25. 10. 2017 - -> Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu 2018

23. 10. 2017 - -> Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu

30. 06. 2017 - -> Doplněk ke zprávě nezávislého auditora.

09. 06. 2017 - -> Zpráva nezávislého auditora o hospodaření územního samosprávného celku za rok 2016

09. 06. 2017 - -> Výkaz zisku a ztráty

09. 06. 2017 - -> Rozvaha - Bilance

09. 06. 2017 - -> Příloha - Územní samosprávné celky, svazky obcí

09. 06. 2017 - -> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

29. 05. 2017 - -> Návrh závěrečného účtu 2016

02. 05. 2017 - -> Rozpočtová úprava č.2

04. 04. 2017 - -> Odprodej části pozemku 790/12

04. 04. 2017 - -> Směna části pozemku 19/1 a 769/20

28. 03. 2017 - -> Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - část 1

28. 03. 2017 - -> Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - část 2

16. 03. 2017 - -> Rozpočet obec Zemětice na rok 2017 po technické úpravě

13. 03. 2017 - -> Rozpočet obce Zemětice roku 2017

20. 02. 2017 - -> Opatření obecné povahy týkající se Bobra evropského

22. 12. 2016 - -> Střednědobý výhled rozpočtu obce Zemětice

05. 12. 2016 - -> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zemětice

29. 08. 2016 - -> Záměr na prodej pozemku - Bittnerová

05. 12. 2016 - -> Návrh rozpočtu na rok 2017

02. 12. 2016 - -> Stanovení dopravního značení na rok 2016

08. 06. 2016 - -> Záměr na proděj pozemků - Lověna Zemětice 08.06.2016

02. 06. 2016 - -> Návrh závěrečného účtu za rok 2015

25. 11. 2015 - -> Návrh rozpočtu na rok 2016

22. 10. 2015 - -> Exekuční příkaz

10. 09. 2015 - -> Záměr obce Zemětice na odkoupení pozemků

01. 06. 2015 - -> Záměr na zřízení věcného břemene a prodej pozemků

01. 06. 2015 - -> Návrh závěrečného účtu obce Zemětice a zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obec Zemětice za rok 2014

05. 03. 2015 - -> Záměr na zřízení věcného břemene a směnné smlouvy

08. 12. 2014 - -> Návrh rozpočtu pro rok 2015

11. 09. 2014 - -> Záměr prodeje pozemku v k.ú. Zemětice

30. 05. 2014 - -> Návrh závěrečného účtu za rok 2013

11. 12. 2013 - -> Návrh rozpočtu na rok 2014

15. 12. 2012 - -> Oznámení o spojení úz. a stav. řízení, ...

25. 10. 2012 - -> Pozvánka k zahájení územního řízení

02. 10. 2012 - -> Místo a čas konání voleb

20. 09. 2012 - -> Oznámení o spojení úz. a stav. řízení, ...

19. 07. 2012 - -> Informace o Varroáze včel

11. 06. 2012 - -> Návrh závěrečného účtu, rozpočtová skladba a zpráva nezávislého auditora

27. 03. 2012 - -> Pozvánka na 2. veřejné setkání

07. 02. 2012 - -> Povodňový plán Zemětice

04. 01. 2012 - -> Změna č.3 ÚPN SÚ Zemětice

01. 10. 2011 - -> Návrh změny č.3 ÚPN SÚ Zeměticeí

Pozvánky na veřejná zasedání:

09. 12. 2016 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 21.12.2016

22. 09. 2016 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.09.2016

16. 06. 2016 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 24.06.2016

16. 03. 2016 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 24.03.2016

02. 12. 2015 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 11.12.2015

17. 09. 2015 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 25.09.2015

11. 06. 2015 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 19.06.2015

12. 03. 2015 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20.03.2015

12. 12. 2014 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

26. 10. 2014 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 31.10.2014

13. 06. 2014 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20.06.2014

19. 03. 2014 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 04.04.2014

21. 12. 2013 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 27.12.2013

18. 09. 2013 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 27.9.2013

20. 06. 2013 - -> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

20. 03. 2013 - -> Pozvánka na VZ obecního zastupitelstva

Vyhlášky, rozhodnutí, řády:

06. 01. 2017 - -> Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2017

29. 12. 2016 - -> Pokykyny pro uložení odpadu do SD Merklín platné od 1.1.2017

12. 12. 2016 - -> Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2017 ze 7.12.2016

03. 06. 2016 - -> Vydání opatření obecné povahy

03. 06. 2016 - -> Vydání opatření obecné povahy - emisní stropy

03. 06. 2016 - -> Vydání opatření obecné povahy - příloha 1 PZKO

03. 06. 2016 - -> Vydání opatření obecné povahy - příloha 2 přípomínky

03. 06. 2016 - -> Vydání opatření obecné povahy - příloha 3 Stanovisko PZK

03. 06. 2016 - -> Vydání opatření obecné povahy - příloha 4 Odůvodnění a opatření

29. 04. 2016 - -> Daň z nemovitých věcí 2016

19. 08. 2015 - -> Odvolání zvýšeného nebezpečí požáru

08. 08. 2015 - -> Nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany v dobe zvýšeného nebezpečí vznikupožáru

08. 08. 2015 - -> Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

17. 07. 2015 - -> Návrh opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03

21. 11. 2014 - -> Prodej zemědělské usedlosti v obci Zemětice

04. 04. 2014 - -> Vyhlášky o odpadech.

21. 03. 2014 - -> Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

19. 03. 2014 - -> Záměr obce Zemětice na odkoupení a prodej pozemků v k.ú. Zemětice

06. 11. 2013 - -> Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje...

11. 09. 2013 - -> Rozhodnutí o stavbě hnojiště Zemětice.

09. 08. 2013 - -> Pozvánka na veřejné ústní jednání

26. 05. 2013 - -> Veřejná vyhláška týkající se územního rozvoje

24. 01. 2013 - -> Návrh opatření obecné povahy

29. 11. 2012 - -> Územní rozhodnutí ze dne 28.11.2012

12. 11. 2012 - -> Rezignace zastupitele dne 2.11.2012

Mikroregion Radbuza:

15. 03. 2016 - -> Závěrečný účet hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2015

30. 11. 2015 - -> Návrh výhledového rozpočtu Mikroregionu Radbuza na rok 2016

26. 03. 2015 - -> Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2014

03. 04. 2013 - -> Závěrečný účet hospodaření

03. 04. 2013 - -> Účetní závěrka

03. 04. 2013 - -> Příloha k účetní závěrce

03. 04. 2013 - -> Zpráva nezávislého auditora za rok 2012

Svazek obcí:

23. 03. 2017 - -> Zpráva auditora-příloha č. 3

23. 03. 2017 - -> FIN-Příloha č. 1

23. 03. 2017 - -> Příloha

23. 03. 2017 - -> Rozpočtové opatření č. 1

23. 03. 2017 - -> Rozpočtové opatření č. 2

23. 03. 2017 - -> Rozpočtové opatření č. 3

23. 03. 2017 - -> Rozpočtové opatření č. 4

23. 03. 2017 - -> Rozpočtové provizorium 2017

23. 03. 2017 - -> Rozpočtový výhled svazku

23. 03. 2017 - -> Rozvaha-příloha č. 2

23. 03. 2017 - -> Schválený rozpočet na rok 2016

23. 03. 2017 - -> Výkaz zisku a ztráty

23. 03. 2017 - -> Závěrečný účet svazku za rok 2015

04. 05. 2016 - -> Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2015

29. 04. 2014 - -> Návrh rozpočtu na rok 2014

29. 04. 2014 - -> Návrh závěrečného účtu za rok 2013