Zemětice

Domů > Historie

Historie Zemětic

Původ obce sahá do 10. století. O Zeměticích se dovídáme, že v roce 1115 kníže Vladislav nařídil, aby Borata, Znerek, Bergota a Milgost z této vsi po sedmi nádobách medu klášteru kladrubskému odváděli. Roku 1243 podepsán je s okolními zemany nějaký Abraham ze Zemětic jako svědek na listině, kterou zapůjčila kapitula mělnická konventu chotěšovskému Vrabinu a vesnice okolní prodává ... (více)

Představení a rychtáři Zemětic

dle farních zápisů:

  • 1687 Šimon Uřídil
  • 1719 Jan Jindřich
  • 1724 Jan Jindřich ... (více)

Soupis obyvatel z roku 1655

dle Berní rule:

  • Jan Drdole - sedlák
  • Jan Krčmář - sedlák
  • Matouš Jindřich - sedlák ... (více)

Soupis obyvatel z roku 1757

dle Teriziánského katastru:

  • Jakub Trčka
  • Jan Reš
  • Bárta Jindřich ... (více)

Popis Zemětic z roku 1935

Zemětice jsou ves v západním cípu přeštického okresu v kraji plzeňském. Střed vesnice tvoří náves nepravidelného tvaru, do které ústí 5 ulic. V západní části stojí 3 krásné lípy v půlkruhu, zasazené původně na břehu zasypaného rybníčka, který přes nepěkný vzhled byl důležitým pro zásobování vodou při požáru. Pod prostřední lipou stojí nízký žulový kříž, přenesený sem při regulaci návsi a kladení kanalizace. Původně stával asi uprostřed v přímé čáře mezi lipou a kapličkou. Pohled z návse směrem do ulice k řece uzavírá kaplička sv. Vavřince postavena v roce 1822... (více)

Historie Čelákov

Původní Čelákovy - dle vypravování starých lidí byly tvořeny třemi domky: fořtovnou - nynější to č.p. 1, hájovnou - č.p. 2 a domkem ve kterém bydlil uhlíř - č.p. 3. Tato stavení byla uprostřed lesů. Během času domů stále přibývalo, les byl kácen, takže dnes nejbližší les jest vzdálen od obce asi 10minut.

V Berní rule z roku 1654 uvádí se v Čelákovech tito: Sedláci - Jakub Schwach, Vávra Heczlik, Matěj Novák, Kryštof Panrvicz, Jan Vaněr a zahradník Jiřík Myslivec. V roce 1725 pak tito sedláci: Jan Černý ...(více)

Historie Chalup

Chalupy leží 400 m nad mořem, 10 km západně od Přeštic. Založeny byly na počátku 18. stolení Františkem Václavem, hrabětem Novohradským z Kolowrat. V roce 1847 měly Chalupy 22 popisných čísel a 117 obyvatel. 1900 - 25 popisných čísel se 137 obyvateli. V roce 1920 - 33 popisných čísel s 216 obyvateli.

Popis osady Chalupy (z kroniky obce - transliterace)

Osada Chalupy leží severovýchodně od obce domovské Zemětic, asi 1 km vzdálené. Jest rozdělena na dvě části - ves a vršek, které dělí úžlabina, kde jsou louky... (více)

Počítadlo.cz