Zemětice

Domů > Historie > Historie Chalup

Historie Chalup

Chalupy leží 400 m nad mořem, 10 km západně od Přeštic. Založeny byly na počátku 18. stolení Františkem Václavem, hrabětem Novohradským z Kolowrat. V roce 1847 měly Chalupy 22 popisných čísel a 117 obyvatel. 1900 - 25 popisných čísel se 137 obyvateli. V roce 1920 - 33 popisných čísel s 216 obyvateli.

Popis osady Chalupy (z kroniky obce - transliterace)


Osada Chalupy leží severovýchodně od obce domovské Zemětic, asi 1 km vzdálené. Jest rozdělena na dvě části - ves a vršek, které dělí úžlabina, kde jsou louky. Ves má tvar kruhovitý, uprostřed rybníček a kaplička. Náves je osázena okrasnými stromy (akáty, lípy, kaštany, jeřáby). Má dvě ulice. Jedna vede k lesu do Maškrova a druhá k lesu k Přestavlkům. Kaplička je zasvěcena sv. Markétě. Před kapličkou vlevo stojí domek Jana Lucáka č. 13 (u Partů). Za ním je úzká ulička, která vede na chalupnickou usedlost Václava Gotfrieda č. 1 (u ovčáků), za ním uličkou zpět do vsi jest chalupnická usedlost Václ. Königsmarka č. 2 (u Panců). Pak následuje chalupník Jan Veber č. 3 (u Heniglů). Za ním je usedlost Ant. Veniga č. 4 (u tesařů). Pak jest domek Karla Bosáka č. 5 (u kouřimů), domek domkáře Jana Raidla č. 14 (u Štěpánů), a domek Václava Kadery č. 7 (u podruhů).

Kolem Kaderova domku zajdeme do ulice k Maškrovu, kde za ním jest domek Jossefa Bajera č. 17 (u Bajerů), pak domek Aloise Švarce č. 20 (u Ševčíků), dále domek Václ. Kozy č. 21 (u Kozů). Na konci v polích stojí stodola Matouše Kadery. Jdeme zpět kolem zahrádky a kolem společné studny všech domků, která jest na pozemku domkáře Jossefa Jindřicha č. 19 (u Lehkých). Za ním jest domek Víta Štycha č. 18 (u Štychů). Následuje domek Jaroše Lenera č. 8 (u Lenerů), starý podélný domek Matouše Kadery č. 16 (u Matoušů) a pak jest domek Marie Liškové č. 9 (u kovářů). Nově postavená stáj se stodolou a zahrádkou Václava Kadery, kde stávala dřevěná chalupa po Jakubovi Bosákovi, zbouraná v roce 1937. Pak jest ulice k lesu k Přestavlkům, kde přijdeme na rozcestí dvou cest, kde jest zahrada a vzorný včelník Václ. Kadery. Za zahradou (u Mečlů) jdeme ulicí zpět do vsi. Na rohu levé strany stojí usedlost chalupníka Boh. Berana č. 10 (u Bartů). Uprostřed vsi proti rybníčku je usedlost domkáře Jos. Jindřicha č. 11 (u zrzavých). Proti kapličce na konci hostinec nově přestavěný Jos. Lucákem č. 12 (u Parťáka, též u majorů). Bývala tam stará hospoda (u Pajdů), kteří se vystěhovali a vymřeli. Od hostince kolem luk jdeme spojovací cestou ze vsi na vršek. Na rozcestí cest k Čelákovu a na vršek vpravo stojí obecní transformátor. Zatáčkou vlevo kolem luk (planin) jest na konci malý rybníček zvaný "Louže". U této louže jest domek Václ. Veniga č. 22 (u Tondů). Za ním jest domek Jos. Jindřicha č. 23 (u Kuželů), dále rohový domek Marie Viesnerové č. 24 (u kameníků). Zatočíme do ulice vlevo. Kolem zahrádky p. Viesnerové přijdeme k domku Jos. Oulíka č. 27 (u Stuchlů), tam opět vede úzká ulice na konci uzavřena lukami, kde na levé straně jest domek Jossefa Tumpacha č. 26 (u bývalých ? kteří vymřeli). Na konci této uličky jest studánka, která byla nákladem občanů na vršku zřízena na studnu, která zásobí celý vršek dobrou pitnou vodou. Zpět po této ulici jest na konci domek Josefa Kadery č. 34 (u Sazamů). Za ním jest domek Antonína Mašata č. 33 (u Mašatů) a domek Josefa Jeslínka č. 35 (u Fikrlů). Tyto dva domky jest bývalá usedlost Jos. Lucáka, kde ze stodoly přestavěl na obytné stavení Jos. Fikrle, nyní v Zeměticích v obecním bytě. Přejdeme na pravý vršek. Na nejvyšším bodě stojí domek Víta Červenky č. 31 (u Červenků). Vedle zpět je domek Jos. Mašata č. 29 (u Jeslínků). Pod ním v ulici do vsi jest domek Mat. Jeslínka č. 28 (u Klírů). Za ním jest domek Jana Koláčka č. 30 (u Koláčků). Pak rohový domek na rozcestí cest do Zemětic a do vsi Jos. Klíra č. 6 (u ml. Klírů). Přes cestu stojí domek Václava Kháse č. 32 (u Khásů). Poslední jest domkářská usedlost Petra Vágnera č. 25 (u Vágnerů). Tím končím cestu a popis osady.

V katastru z roku 1787 jest při Čelákovech vesnička Chalupy se čtrnácti čísly a jest vtažena do Čelákovského sumáře. V č.p. 1 - Šimon Huber, č.p. 2 - Václav Vlach, č.p. 3 - Matěj Jindřich, č.p. 4 - Jan Rupert, č.p. 5 - Jan Rupert, č.p. 6 - Jiří Oulík, č.p. 7 - Josef Jung, č.p. 8 - Anna Königsmarková, č.p. 9 - obecní pastouška, č.p. 10 - Jan Freiesleben, č.p. 11 - Šebestián Weber, č.p. 12 - Marie Černý, č.p. 13 - Jan Freiesleben, č.p. 14 - Marie Freiesleben.

Robotní list pro obec Chalupy rok 1837: č. p. 1 - Weber Johann, Königsmark Kašpar, Weber Johann, Rupert Štěpán, 5 - Rauner Štěpán, 6 - Bláha Tomáš, 7 - Jung Andreas, 11 - Weber Bartholomej, 14 - Freieslebenová Josefina.

Použité materiály: Kronika obce, Kronika Merklínského panství - Jan Žák. Kronika města Merklína - Josef Erhart.

...(Zpět)

Počítadlo.cz