Zemětice

Počítadlo.cz

Domů > Úřední deska > Ostatní dokumenty

Ostatní dokumenty

09. 02. 2018 - -> Výběrové řízení na pronájem Kulturního domu v Soběkurech

09. 02. 2018 - -> Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

09. 02. 2018 - -> Nabídka zapojení se do solární energie

30. 01. 2018 - -> Přechodně dopravní značení

22. 01. 2018 - -> Výroční zpráva za rok 2017

11. 12. 2017 - -> Schválený rozpočet 2018 a střednědobý výhled

23. 11. 2017 - -> Návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled

08. 11. 2017 - -> Záměr na odprodej pozemků

25. 10. 2017 - -> Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu 2018

23. 10. 2017 - -> Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu

30. 06. 2017 - -> Doplněk ke zprávě nezávislého auditora.

09. 06. 2017 - -> Zpráva nezávislého auditora o hospodaření územního samosprávného celku za rok 2016

09. 06. 2017 - -> Výkaz zisku a ztráty

09. 06. 2017 - -> Rozvaha - Bilance

09. 06. 2017 - -> Příloha - Územní samosprávné celky, svazky obcí

09. 06. 2017 - -> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

29. 05. 2017 - -> Návrh závěrečného účtu 2016

02. 05. 2017 - -> Rozpočtová úprava č.2

04. 04. 2017 - -> Odprodej části pozemku 790/12

04. 04. 2017 - -> Směna části pozemku 19/1 a 769/20

28. 03. 2017 - -> Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - část 1

28. 03. 2017 - -> Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - část 2

16. 03. 2017 - -> Rozpočet obec Zemětice na rok 2017 po technické úpravě

13. 03. 2017 - -> Rozpočet obce Zemětice roku 2017

20. 02. 2017 - -> Opatření obecné povahy týkající se Bobra evropského

22. 12. 2016 - -> Střednědobý výhled rozpočtu obce Zemětice

05. 12. 2016 - -> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zemětice

29. 08. 2016 - -> Záměr na prodej pozemku - Bittnerová

05. 12. 2016 - -> Návrh rozpočtu na rok 2017